Το 52ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών πριν μεταφερθεί στο σημερινό χώρο βρισκόταν στην οδό Σηλυβρίας και μεταφέρθηκε στο σημερινό σχολικό συγκρότημα το 1999. Το 151ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών πριν μεταφερθεί στο χώρο που βρίσκεται σήμερα βρισκόταν στην οδό Αγίου Μελετίου 196-198. Το σχολείο ιδρύθηκε το 1989 και μεταφέρθηκε στο σημερινό σχολικό συγκρότημα το 1999.