Τα σχολεία 52ο και 151ο Αθηνών τα οποία συστεγάζονται βρίσκονται στην οδό Λιοσίων 195 και Στενημάχου στη συνοικία Σεπόλια της Αθήνας. Το 52ο Δημοτικό Σχολείο είναι 11/θέσιο ενώ το 151ο Δημοτικό Σχολείο είναι 7/θέσιο. Τα σχολεία συστεγάζονται σε ένα ευρύχωρο κτήριο με μεγάλες και φωτεινές αίθουσες και προαύλιο. Λειτουργεί τμήμα ένταξης καθώς και 7 τμήματα ολοήμερου σχολείου. Τα δύο σχολεία επίσης συνεργάζονται σ' όλους τους τομείς . Στο σχολικό αυτό συγκρότημα φοιτούν σήμερα 310 μαθητές και υπηρετούν 31 εκπαιδευτικοί. Στα σχολεία εφαρμόζεται το πρόγραμμα ' ΔΙΑΠΟΛΙΣ' καθώς και προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικά και άλλα. Επίσης, συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή δράση Ηλεκτρονικής Αδελφοποίησης Σχολείων eTwinning. Το eTwinning αποτελεί μέρος του Comenius, του προγράμματος της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης για τα σχολεία.